Предмет на дейност

Водната технология – това е силата на Хидростаб. Ние доставяме всички възможни компоненти за тръбопроводни системи, включително тръби, фитинги, спирателни вентили и помпи ...

Нови продукти

Generator_Homepage copy